Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) Almak İçin Gerekli Belgeler

  • Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır.Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden hizmet damgalı pasaport istek formunu mühürler ve imzalar)
  • Görevlendirme onayı
  • Nüfus cüzdanı
  • Üç adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için bir adet)
  • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen “Pasaport cüzdan bedeli” (Yeni alınıyorsa) – Pasaport cüzdan bedelini öğrenmek için tıklayın
  • Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi gerekir
  • Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır. Anne – babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, anne babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)
  • Eşinin hakkından dolayı veya anne / babanın hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan “Hak Sahibinin İmzası” bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke noterlerinden alınacak vekaletin aslı ve tercümesi) makamdan tasdikli vekaletnamesinin talep formuna eklenmesi gerekmektedir.