Gemi Adamı Cüzdanı Almak İçin İstenen Belgeler

  • Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, (Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası yazmayanlardan internet http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/çıktısı istenmektedir).
  • 2 Adet fotoğraf ,( son altı ay içerisinde çekilmiş olacak. )
  • Talep Formu, (müracaat sırasında gemiadamı cüzdanı büro amirliğince verilir).
  • STCW belgeleri, ( eski tip gemiadamı cüzdanı ile ilgili işlemler için gerekli olup, müracaat esnasında en az 6 ay süresi bulunması gerekmektedir.)
  • Not:18 yaşından küçükler için noterden anne ve baba muvafakatnamesi getirilecektir.